Varför terapi?

VARFÖR TERAPI?


Det är vanligt att vi bär på idéer och förutfattade meningar som håller oss borta från terapi. Många tror fortfarande att man måste kämpa med ovanligt svåra problem för att behöva träffa en psykoterapeut. Det är inte självklart för alla att förstå att terapi inte är något exklusivt och mystiskt som tillhör den amerikanska kulturen eller är enbart för dem som kämpar med psykisk ohälsa.


Terapi är för alla. Eftersom det är en del av livet att känna sig vilsen, ängslig eller att vara utmanad av relationer, i familjelivet eller på arbetsplatsen. Den enda kompetensen som krävs för att kvalificera dig för terapi är att du är människa.


Det finns hos många en oro för hur själva terapin går till: du och en främmande person som du ska dela dina djupaste tankar med. Varför inte samtala med en vän istället? - undrar du. Vänner brukar inte vara utbildade till att lyssna. Kanske har du redan märkt att du i samtal med en vän många gånger blir avbruten. Det är också, vilket kanske kan vara förvånande, enklare att dela dina djupaste tankar med en person som inte har några förväntningar på dig eller tidigare kunskap om dig. Terapeutens syn på vad som är "normalt" är mycket bredare än gemene mans idéer om normalitet. En terapeut vet av erfarenhet hur olika människor kan vara och det ingår inte i terapeutens roll att döma. Att träffa en unik person, med egna livsutmaningar, är för mig inte alls skrämmande utan motiverande. Det väcker mitt intresse. Jag vill förstå dig och vara till din hjälp. Det är därför jag valde att utbilda mig till terapeut.


Vad kan du förvänta dig av gestaltterapin?

Många av våra problem har sin grund i att vi saknar insikt om hur vi tänker och agerar, eller att vi alltför snabbt tolkar situationer. Målet med terapin är att göra dig mer uppmärksam och att öka din självinsikt. Du ska helt enkelt lära känna dig själv bättre. Genom att träffa en terapeut som noggrant lyssnar på dig kommer du att få djupare insikter om hur du är i en parrelation, hur du handskas med förlust eller svartsjuka eller relationella problem med t.ex. syskon eller förälder.


Att välja att gå i terapi är inte ett tecken på svaghet eller problem utan i första hand ett bevis på att du tar ansvar för ditt liv och din mentala hälsa.