Startsida

Det är en del av livet att känna sig vilsen, ängslig eller att vara utmanad av relationer, i familjelivet eller på arbetsplatsen.

Terapi är för alla.

Mellan stimulus och respons finns ett utrymme. I detta utrymme finns vår möjlighet att välja vår respons. I vår respons ligger vår utveckling och vår frihet.


Viktor E. Frankl